Esame di maturitá

Érettségi témakörök olasz nyelv:

  VIZSGASZINTEK
Középszint (B1) Emelt szint (B2)
1. Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Családi élet, családi kapcsolatok Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők  
Személyes tervek  
2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése  
Baráti kör Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem,

házasság)

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Női és férfi szerepek Előítéletek, társadalmi problémák és

azok kezelése

Ünnepek, családi ünnepek Az ünnepek fontossága az egyén és a

társadalom életében

Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi

hovatartozás kifejezése

Vásárlás, szolgáltatások (posta) A fogyasztói társadalom, reklámok
Hasonlóságok és különbségek az

emberek között

Társadalmi viselkedésformák
3. Környezetünk – Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek  
A városi és a vidéki élet összehasonlítása A természet és az ember harmóniája
Növények és állatok a környezetünkben  
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? A környezetvédelem lehetőségei és problémái
Időjárás  
4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) – Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka  
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok  
5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
6. Életmód Napirend, időbeosztás A kulturált étkezés feltételei, fontossága
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) A szenvedélybetegségek
Étkezési szokások a családban Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
Ételek, kedvenc ételek Ételspecialitások hazánkban és más országokban
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  
Gyakori betegségek, sérülések, baleset  
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,

kórházak)

A gyógyítás egyéb módjai
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik A szabadidő jelentősége az ember életében
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészet szerepe a

mindennapokban

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
Kulturális események  
8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
Nyaralás itthon, illetve külföldön  
Utazási    előkészületek,   egy utazás megtervezése, megszervezése Az idegenforgalom jelentősége
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai  
9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
10. Gazdaság Családi gazdálkodás Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
A pénz szerepe a mindennapokban Pénzkezelés a célnyelvi országokban
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)